FEDERAȚIA SPORTIVĂ NAȚIONALĂ DE TIR DIN REPUBLICA MOLDOVA – ADOPTĂ MĂSURILE ANTI-DOPING

Conform cerințelor ISSF din 08 decembrie 2021

După cum știți, respectarea și implementarea regulilor anti-doping și a programelor de educație anti-doping sunt două componente majore ale luptei împotriva dopajului în sport și ISSF (Federația Sportivă Internațională de Tir) precum și FSNT (Federația Sportivă Națională de Tir din Republica Moldova) se angajează să își îndeplinească responsabilitățile în ceea ce privește ambele.

REGULI ANTI-DOPING

Articolul 20.3 din Codul Mondial Anti-Doping impune ISSF responsabilitatea de a cere ca, ca o condiție de aderare, ca politicile, regulile și programele federațiilor sale naționale și ale membrilor acestora să fie în conformitate cu Codul și Standardele internaționale și să ia măsuri adecvate pentru a impune o astfel de conformitate.

Pe măsură ce noul Cod mondial anti-doping și regulile anti-doping ISSF au intrat în vigoare în ianuarie 2021, fiecare federație trebuie să aibă Regulamente sau prevederi în Statutul federației care să evidențieze faptul că Federația națională și membrii săi recunosc și sunt de acord să respecte Regulile anti-doping ale ISSF, precum și cele ale WADA (world anti-doping agency), ANAD (agenția națională anti-doping).

Articolul 20.3 din Cod subliniază diverse alte cerințe pe care ISSF trebuie să le impună federațiilor sale naționale ca o condiție de calitate – a se vedea articolul 20.3 2021_wada_code.pdf (wada-ama.org).

Federația Sportivă Națională de Tir din Republica Moldova trebuie să se asigure că va respecta obligațiile conform Regulilor ISSF Anti-Doping și Codul Mondial Anti-Doping, care includ, dar nu se limitează la:

  • Includerea în regulamente a prevederilor necesare pentru a se asigura că ISSF își poate aplica Regulile anti-doping împotriva oricăror sportivi de tir – inclusiv sportivii la nivel național;
  • Stabilirea unor reguli prin care toți sportivii și personalul de sprijin pentru sportivi și angajații federației să fie de acord și să respecte Regulile anti-doping ISSF;
  • Cooperarea cu toate investigațiile legate de o încălcare a regulilor anti-doping sau o posibilă încălcare a regulilor anti-doping;
  • Efectuarea de educație anti-doping în coordonare cu organizațiile naționale anti-doping și ISSF;
  • Stabilirea unor reguli disciplinare care să împiedice personalul de sprijin al sportivilor care utilizează substanțe interzise fără o justificare valabilă să ofere sprijin sportivilor aflați sub autoritatea ISSF sau a Federației Naționale;
  • Să existe reguli care să descurajeze atacuri împotriva sportivului sau a altor persoane care raportează încălcări anti-doping.

Toate aceste dispoziții și norme sunt aprobate în cadrul Federației Sportive Naționale de Tir din Republica Moldova. Vor fi notificați toți sportivii precum și Federația Sportivă Internațională de Tir (ISSF) în vederea conformității cu cerințele anti-doping internaționale.

Reieșind din importanța cooperării privind combaterea dopajului Federația și Agenția Națională Antidoping  din Republica Moldova, au încheiat acord de colaborare care prevede următoarele:

  • Federația va asigura condițiile necesare, iar ANAD se angajează să efectueze servicii de control doping a sportivilor din Republica Moldova în competiție și în afara competițiilor sportive, în conformitate cu Planul național de testare, bazat pe evaluarea de risc;
  • Federația de comun acord cu ANAD se angajează să întreprindă măsuri de prevenire a dopajului pentru sportivi și personalul asistent al sportivilor;
  • Federația recunoaște autoritatea ANAD în ceea ce privește organizarea și desfășurarea controalelor doping la nivel național.

Astfel, conform cerințelor obligatorii a ISSF și de respectare acord ANAD:

„Federația Sportivă Națională de Tir din Republica Moldova” și toți membrii, angajații, sportivii și personalul săi vor fi de acord și obligați să respecte, fără excepție, regulile anti-doping ISSF, (Agenția Națională Anti-doping, Organizațiile Regionale anti-doping/RADO, Comitetul Național Olimpic și Sportiv/CNOS) Regulamentul anti-doping, Codul mondial anti-doping și toate standardele internaționale.

„Federația Sportivă Națională de Tir din Republica Moldova” este de acord să susțină ISSF să respecte și să se conformeze la toate cerințele prevăzute de articolul 20.3 din Codul mondial anti-doping.

EDUCAȚIE ANTI-DOPING

În cadrul Federației Sportive Naționale de Tir din Republica Moldova sau desfășurat până în prezent măsuri de implementare a programului anti-doping, inclusiv diseminate cerințe, distribuite materiale online/broșuri, seminare educaționale de comun cu ANAD și completate declarații de către sportivi care participă în programul competițional. Ajustări ale paragrafelor statutului și publicarea de informație pe portalul paginii oficiale web ale federației care vizează antrenorii, sportivii pentru a informa și educa la nivel național despre măsurile anti-doping obligatorii și esențiale.

Federația Sportivă Națională de Tir – semnează acordul de colaborare cu ANAD și-l prezintă către MEC (Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova) pentru a demonstra adaptarea la cerințele fără dopaj în sport.

Articolul 18.8 din Regulile ISSF Anti-Doping, prevede ca Federațiille Naționale să desfășoare educație anti-doping în coordonare cu Organizațiile Naționale Anti-Doping (ANAD).

Prin urmare, în acest moment, Federația Sportivă Națională de Tir di Republica Moldova (FSNT) a nominalizat pe dna antrenor Tatiana MOLDOVAN ca persoană delegată din partea federației responsabilă cu educația anti-doping („Ofițer de educație anti-doping”).

În temeiul articolului 18.8 din Regulile anti-doping ISSF, încurajăm cu tărie să contactați direct pe dna Tatiana MOLDOVAN, Ofițer anti-doping astfel încât să puteți obține materiale educaționale precum și să consultați următoarele portaluri web și materiale:

2021_wada_code

2021_vsemirnyy_antidopingovyy_kodeks

https://www.wada-ama.org/en 

https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/world-anti-doping-code

https://anad.gov.md/

https://anad.gov.md/ro/content/instruire-online

Încurajăm sportivii și antrenorii din Federația Sportivă Națională de Tir din Republica Moldova să se înregistreze la ADEL. https://adel.wada-ama.org/

ADEL este o platformă online anti-doping care oferă module educaționale interactive și informative pentru toți cei implicați în sport. Ar trebui luat în considerare ca finalizarea modulelor ADEL să fie obligatorie pentru fiecare sportiv și antrenor al federației de tir din Republica Moldova. Modulele educaționale sunt disponibile în diferite limbi.

Sperăm ca fiecare Antrenor, Membru al Biroului, Administrația, Sportiv va juca un rol activ în educația sportivilor noștri, astfel încât să putem promova cu toții educația bazată pe sănătate și valori și să evităm încălcarea accidentală a regulilor anti-doping.

Mulțumim pentru cooperare,

Președinte:  Anatolii SCACODUB

Secretar General: Constantin DAVID

Ofițer Anti-doping:  Tatiana MOLDOVAN

 

FSNT vă mulțumește pentru cooperare și angajamentul dumneavoastră față de un sport fără dopaj.

Proeict – Антидопинговая стратегия 2022-2025