Regulamente și rapoarte

Federația Republicii Moldova de Tir se ghidează și respectă regulamentele federației internaționale de tir ISSF, a confederației europene de tir ESC și altor legi și regulamente referitoare la activitatea Federației, asociațiilor obștești, etc. Pentru respectarea Legislației în vigoare și pentru buna funcționare a Federației se colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului a RM precum și cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv al RM.

Regulamente și rapoarte importante:

Anul 2023

În baza deciziei Biroului Federal în data de 10 ianuarie 2023 – au fost aprobate următoarele Regulamente:

 1. Aprobarea Codului Etic al Federației: Codul ETIC FSNT 10 ianuarie 2023 semnat
 2. Aprobarea Strategiei Anti-Doping a Federației: Антидопинговая стратегия 2022-2025 semnat 2023
 3. Aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comitetului de Antrenori a Federației: Положение о Тренерском совете Федерации – semnat 2023
 4. Aprobarea Regulamentului de Acreditare a Sporitvilor: Положение об аккредитации спортсменов 2023 semnat
 5. Statutul Sportivului în cadrul Federației: СТАТУС СПОРТСМЕНА 2023

Anul 2022

Statutul Federației – redacție nouă: Statut Federatia Sportiva Nationala de Tir

Anul 2021

Măsuri de combatere a dopajului:

Situația financiară 2021: Situatia Financiara 2021 FSNT

Nota Explicativă 2021: Nota Explicativa 2021 Federatia copie

 

Anul 2020

Raport de activitate a Federației 2019, 2020.

Raportul Federatiei de Tir pentru anii 2019, 2020

 

Alte documente până în anul 2019

NORME ANTIDOPING 

Federația de Tir a Republicii Moldova înțelege și este de acord să respecte cerințele ISSF ca, ca o condiție de aderare la ISSF, Federația de Tir a Republicii Moldova trebuie să respecte, fără excepție, Regulile Anti doping ale ISSF și Codul mondial anti-doping și toate standardele internaționale relevante.

Federația de Tir a Republicii Moldova este dedicată prevenirii utilizării intenționate sau neintenționate a substanțelor și metodelor interzise în sportul de TIR cu toate mijloacelor sale și în cooperare cu ISSF, alți semnatari ai Codului Mondial Anti-Doping și ai Agenției Mondiale Anti-Doping, planifică implementează, evaluează și monitorizează programele de informare și educație pentru sportul fără dopaj la toate nivelurile, pentru a păstra spiritul sportului.

Acceptarea de către Federația de Tir a Republicii Moldova a regulilor anti-doping ale ISSF

Federația de Tir a Republicii Moldova acceptă să pună în aplicare și este de acord să respecte regulile anti-doping ale ISSF.

În consecință, regulile anti-doping ale ISSF se aplică:

 1. Federației Republicii Moldova, membrii săi, atleții și toți indivizii care concurează, participă sau sunt implicați în orice concursuri sau evenimente continentale, regionale sau naționale organizate, convocate, autorizate, recunoscute sau reglementate de către Federația de Tir a Republicii Moldova sau prin Anexa A a Constituției ISSF;
 2. Federației de Tir a Republicii Moldova, membrii săi, personalul de suport al sportivilor, personalul medical și toate celelalte persoane care sunt considerați și au calitatea de membru și / sau participă la activitățile Federației de Tir a Republicii Moldova evenimente sau concursuri; urmează să respecte aceste documente ale Federației de Tir din Republicii Moldova;
 3. Federației de Tir a Republicii Moldova sau orice membru sau organizație afiliată a Federației de Tir a Republicii Moldova (inclusiv cluburi, echipe, asociații sau ligi);
 4. Orice alt atlet sau personal de asistență sportiv sau altă persoană care, în virtutea unei acreditări, a unei licențe sau a unui alt contract sau altfel, este sub jurisdicția Federației de Tir a Republicii Moldova sau a oricărui membru sau organizație afiliată a Federației de Tir a Republicii Moldova (inclusiv cluburile, echipele, asociațiile sau ligile), în scopul rigorilor anti-doping.

Toți subiecții menționați mai sus se consideră că au acceptat să respecte regulile anti-doping ale ISSF. În acest sens:

 1. Federația de Tir din Republica Moldova să aplicr regulile anti-doping ale ISSF și,
 2. Sub jurisdicția organelor de audiere să audieze și soluționeze cauzele, contestațiile și revizuirile aduse în temeiul art. 8, art. 13 și art. 14 și Regulamentului ISSF Anti-Doping și a NADO sau NOC (Agenția Națională Antidoping a RM sau Comitetului Național Olimpic al Republicii Moldova / CNOS al RM) în conformitate cu Regulile anti-doping.

Legea armelor și munițiilor cu destinație civilă
Legea cu privire la arme

Inspectoratul General al Poliției  solicită ca utilizatorii armelor să fie responsabili şi să respecte cerinţele de securitate în procesul aplicării, precum şi respectarea regulilor de securitate pentru evitarea unor eventuale incidente sau delicte. - IGP, 24 decembrie 2014

Măsuri de siguranţă privitoare la mânuirea armelor de foc:

1. Manevraţi orice armă ca şi cum aceasta ar fi încărcată, chiar dacă v-aţi asigurat că este neîncărcată. O armă trebuie considerată întotdeauna încărcată şi gata de tragere până când trăgătorul se asigură personal de contrariu, prin scoaterea încărcătorului şi acţionarea manşonului pentru golirea camerei cartuşului şi constată că nu există cartuş în camera cartuşului.
2. Ţineţi degetul în afara gărzii trăgaciului, mai exact în prelungirea gărzii trăgaciului până în momentul în care sunteţi în faţa ţintei cu intenţia de a trage. Degetul trăgator trebuie plasat lângă garda trăgaciului şi nu pe trăgaci. Degetul trăgător se pune pe trăgaci NUMAI când arma este îndreptată spre ţintă.
3. Nu îndreptaţi niciodată arma către vreo persoană, ci doar către țintă. Arma nu trebuie niciodată îndreptată către o persoană în timpul  manipulării. Un foc involuntar trebuie luat în consideraţie în orice moment.
4. Luaţi în considerare atât ţinta, cât şi ceea ce se află în spatele acesteia sau în imediata apropiere. Identificaţi ţinta, ce se află în faţă, în lateral şi în spatele ei. Reţineţi că orice glonţ plecat din arma dumneavoastră se opreşte undeva. Asiguraţi-vă că în spatele ţintei nu se află obstacole ce pot favoriza ricoşeul.
5. Nu folosiţi arme într-un interval mai mic de opt ore după ce aţi consumat băuturi alcoolice, medicamente sau substanţe halucinogene. Acestea pot să afecteze judecata sau abilitatea de a mânui o arma în siguranţă, reduc capacitatea de atenţie şi limitează funcţiile motrice.
6. Asiguraţi arma atunci când nu sunteţi în situaţia folosirii acesteia. Cu o armă în stare de funcţionare, nu se produce un foc de armă involuntar decât în urma unei erori umane.