Membrii Federației

Membru al Federației poate fi orice cetățean al Republicii Moldova, club sportiv, școală sportivă, secție sportivă, asociație obștească, colectiv, interesați de participarea la activitatea Federației, care recunoaște și susține scopurile și sarcinile Federației, prevăzute de Statut. Calitatea de membru se dobândește prin decizia Biroului Federal. Federaţia se compune din următoarele categorii de membri: membrii afiliaţi, de onoare şi susţinători. Cluburile sportive, antenorii și sportivii secțiilor de tir sunt membri ai Federației de Tir având drepturile și respectând obligațiile care sunt indicate în Statutul FTRM.

Biroul Federal

Antrenorii Federației

Sportivii FTRM