Scrisoare în adresa autorităților – Președinte, Prim-Ministru Interimar, Președinte CNOS

Nr. 02 din 22.02.2021

E.S.  Doamnei  Maia SANDU 

                                                                             Președintele Republicii Moldova

                                                                                    

Domnului Aureliu CIOCOI  

                                                       Prim-ministru interimar al Republicii  Moldova

                                                                            

Domnului Nicolae JURAVSCHI

                                                      Președintele Comitetului  Național  Olimpic  și

                                                                                Sportiv din Republica Moldova

 A se vedea textul scrisorii in .pdf: Scrisoare catre Autoritati din 220221 – semnat A. Bostan

 

          Biroul Federal al Federației de Tir din Republica Moldova (FTRM) în ședința sa din 21 ianuarie 2021 a examinat cazurile de îngrădire a accesului sportivilor de performanță, membri ai lotului național la bazele de antrenament ale Clubului Sportiv Central (CSC) ,,DINAMO” al Ministerului Afacerilor Interne. Această ,,practică” periclitează procesele de pregătire a sportivilor, inclusiv către ediția din acest an ai Jocurilor Olimpice.

Membrii Biroului au fost informați despre următoarele:

  • sportivii de performanță sunt forțați să achite taxe pentru fiecare oră de antrenament; inclusiv din partea conducerii CSC ,,DINAMO” se invocă faptul că sportivii abuzează de infrastructura administrată de respectivul club;
  • a fost interzis accesul sportivilor de performanță la infrastructura poligonului de tir ,,10 metri”, deopotrivă și a sportivilor din cadrul Școlii Sportive Republicane a Rezervelor Olimpice, precum și a antrenorilor sub pretextul nesemnării unor contracte între entități și minister;
  • sunt create impedimente pentru păstrarea armelor la încăperile din cadrul poligonului CSC ,,DINAMO”, arme primite ca ajutor umanitar din partea Federației Internaționale de profil. Este invocat lipsa unui acord de păstrare semnat de federație, dar în realitate armele au fost transmise la evidența școlilor și cluburilor sportive;
  • la sesizarea conducerii CSC ,,DINAMO”, Inspectoratul Fiscal de Stat a inițiat proceduri de verificare/control la FTRM, care nu desfășoară activități economice, iar persoanele din cadrul Biroului Federal – președintele, secretatul, alți membri ai birolui pe parcursul ultimilor 8 (opt) ani de zile nu au beneficiat de careva remunerație bănească;
  • se pune presiune pe activitatea FTRM prin interpelări în adresa SPIA și altor servicii din cadrul MAI de examinarea pretinselor cauze ,,penale” ale unor membri ai federației, sunt extrase mai multe acte care vizează activitatea federației ca structură asociativ. 

         În contextul celor menționate supra, reieșind din statutul asociativ al federației, lipsa în posesie a infrastructurii sportive pentru pregătirea sportivilor de performanță (a unui poligon, a depozitului pentru păstrarea armelor s.a.) rugăm Domniile Voastre să interveniți către Conducerea MAI, a CSC ,,DINAMO” pentru a continua procesele de antrenament și competițional al sportivilor la proba de sport – tir.

Suplimentar la cele expuse anterior, vă prezentăm unele informații privind dezvoltarea probei sportive – tir în Republica Moldova. Prin activitatea sa FTRM a contribuit la pregătirea și încadrarea ulterioară a sportivilor în cadrul structurilor de forță – SIS, MAI, MA, CNA. Deopotrivă, FTRM, antrenorii și sportivii, membri au achiziționat echipament sportiv și metodic, instalații și piese de schimb – toate fiind puse la dispoziția CSC ,,DINAMO”. În anul 2020 federația națională cu suportul Federației Internaționale de Tir a achiziționat pentru Republica Moldova instalații moderne electronice ,,SIUS ASCOR”, 8 dintre care au fost destinate poligonului CSC ,,DINAMO”. Prin cooperare cu Federația Internațională de Tir, vor fi oferite în Republica Moldova arme moderne pentru a dota poligonul cu echipament de pregătire a sportivilor de performanță.

Poligonul de tir al CSC ,,DINAMO” este proprietate publică și urmare a prevederilor legale, inclusiv ale Legii cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86/2020 acesta poate fi utilizat de către sportivi, antrenori în condiții preferențiale sau gratuit.

În speranța că Ve-ți da curs solicitărilor expuse în prezentul demers, Vă asigurăm de întreaga noastră susținere și respect.

                                                                                             

Arcadie BOSTAN

Președintele Federației de Tir