Campionatul Național al Republicii Moldova la proba Talere

Federația de Tir din Republica Moldova, vă informează, în privința desfășurării ”Campionatului Național al Republicii Moldova” la proba de tir/talere disciplina SKEET, TRAP conform program:

  • 03-05 septembrie 2021 – disciplina SKEET (talere)
  • 10-12 septembrie 2021 – disciplina TRAP (talere).

Scopul şi obiectivele

  • Promovarea tirului în Republica Moldova.
  • Îndeplinirea normativelor sportive, a baremurilor de participare la Competiții Internaționale. Perfecționarea măiestriei sportive, obţinerea experienţei competiţionale.
  • Selectarea celor mai puternici sportivi pentru participarea la Competiții Internaționale, selectarea Lotului Național.
  • Consolidarea relațiilor dintre sportivi, cluburi sportive, federații sportive şi promovarea tirului din Republica Moldova la nivel internațional.

Perioada şi locul de desfășurare a competițiilor

Competițiile se vor desfășura la Poligonul „SVSP” mun. Chișinău.

Participanții

La concursul “Campionatul Național al Republicii Moldova” la Tir vor participa sportivii din disciplina talere TRAP/SKEET – membrii FTRM.

Organizatorii

Campionatul Național al Republicii Moldova” la Tir se organizează de către Federația de Tir cu suportul Ministerului Educației, Culturii, și Cercetării al Republicii Moldova.

Desfășurarea nemijlocită a competițiilor revine Colegiului principal de arbitri aprobat de către Federația de Tir din Republica Moldova.

Condiții de participare

La “Campionatul Național al Republicii Moldova” la Tir sunt admiși sportivi care sunt membri a cluburilor de tir; membrii federației, sportivii care cunosc regulamentele ISSF şi care respectă tehnica securității pe locurile de tragere.

La intrarea în incinta poligonului de tir va fi amplasată într-un loc stabilit soluție antiseptică de prelucrare a mâinilor.

Ținând cont de prevederile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 (și actualizările ulterioare) vor fi luate toate măsurile în vederea desfășurării competițiilor sportive, desfășurate în spații închise/deschise de către Federația de Tir din Republica Moldova, acreditată de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, fără sau cu spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică, a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19.

Condițiile de înscrieri şi validare

Confirmarea de participare la concurs se prezintă Federației de Tir din R. Moldova în perioada până la 10 septembrie 2021, până la orele 15:00, delegat, arbitru principal Ion Savca, cu următoarele date de contact: email: Ion Savca (electricitate@mail.ru), tel./fax: 069127597.

Programul concursului (a se vedea atașat REGULAMENT de desfășurare competiții)

Regulament Campionatul National Skeet 2021

Regulament Campionatul National Trap 2021

Campionatul Național al Republicii Moldova” la Tir se va desfășura în conformitate cu regulamentul ISSF la TIR aprobat de Federația Internațională şi de FTRM.

 Condiții de premiere

Învingătorii şi premianții la fiecare probă se decernează cu diplome a Republicii Moldova.

 Reclamații

Pentru perioada de desfășurare a competițiilor se pot admite reclamații. Membrii Colegiul de Arbitri, care sunt şi membri a comisiei de disciplină vor tine cont de toate reclamațiile iar acestea vor fi soluționate prin prisma regulamentelor ISSF şi a FTRM.

Prezentul regulament servește drept invitație la concurs.