Adunarea Generală a Federației – 18 februarie 2023

  • Adunarea Generala Federatia de Tir

ANUNȚ:

BIROUL FEDERAL

FEDERAȚIA SPORTIVĂ NAȚIONALĂ DE TIR

DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

HOTĂRÂRE

din 10 ianuarie 2023

Cu privire la desfășurarea,

Adunării Generale ordinare a

Federației Sportive Naționale de Tir din Republica Moldova

În conformitate cu Statutul Federației Sportive Naționale de Tir din Republica Moldova

 

HOTĂRĂȘTE:

A desfășura Adunarea Generală ordinară  – la data de 18 februarie 2023, ora 11:00.

Locația desfășurare Adunarea Generală: mun. Chișinău, str. Pușkin 11, Casa Olimpică, MD2012.

Ordinea de zi:

  • Alegerea președintelui și secretarului Adunării Generale;
  • Raportul de activitate a Președintelui Federației pentru anii 2021-2022: cotizații, raport de activitate, raport financiar;
  • Raport de activitate a Președintelui Biroului Federal: activitate birou;
  • Darea de seamă a Antrenorului Federal: rezultate competiții, performanțe sportive;
  • Raport de activitate Cenzor.

Conform prevederilor statutare (“Fiecare membru are drept de vot în Adunarea Generală, conform normelor legale stabilite”). Fiecare membru cu drept de vot, va avea – 1 (un vot) drept de vot în cadrul Adunării Generale.

Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință cu până la 30 zile membrilor până la data desfășurării adunării generale.