Regulamente și rapoarte

Federația Republicii Moldova de Tir se ghidează și respectă regulamentele federației internaționale de tir ISSF, a confederației europene de tir ESC și altor legi și regulamente referitoare la activitatea Federației, asociațiilor obștești, etc. Pentru respectarea Legislației în vigoare și pentru buna funcționare a Federației se colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului a RM precum și cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv al RM.

Regulamente și legi importante:

Statutul Federației de Tir din Republica Moldova 
Calendar competițional la Tir 2016 
Declarația fiscală a FTRM cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015
Raportul narativ de activitate al FTRM pentru anul 2015-2016
Certificat de înregistrare al FTRM
Regulamentul ISSF ediția 2015 actualizată
Legea armelor și munițiilor cu destinație civilă
Legea cu privire la arme

Inspectoratul General al Poliției  solicită ca utilizatorii armelor să fie responsabili şi să respecte cerinţele de securitate în procesul aplicării, precum şi respectarea regulilor de securitate pentru evitarea unor eventuale incidente sau delicte. - IGP, 24 decembrie 2014

Măsuri de siguranţă privitoare la mânuirea armelor de foc:

1. Manevraţi orice armă ca şi cum aceasta ar fi încărcată, chiar dacă v-aţi asigurat că este neîncărcată. O armă trebuie considerată întotdeauna încărcată şi gata de tragere până când trăgătorul se asigură personal de contrariu, prin scoaterea încărcătorului şi acţionarea manşonului pentru golirea camerei cartuşului şi constată că nu există cartuş în camera cartuşului.
2. Ţineţi degetul în afara gărzii trăgaciului, mai exact în prelungirea gărzii trăgaciului până în momentul în care sunteţi în faţa ţintei cu intenţia de a trage. Degetul trăgator trebuie plasat lângă garda trăgaciului şi nu pe trăgaci. Degetul trăgător se pune pe trăgaci NUMAI când arma este îndreptată spre ţintă.
3. Nu îndreptaţi niciodată arma către vreo persoană, ci doar către țintă. Arma nu trebuie niciodată îndreptată către o persoană în timpul  manipulării. Un foc involuntar trebuie luat în consideraţie în orice moment.
4. Luaţi în considerare atât ţinta, cât şi ceea ce se află în spatele acesteia sau în imediata apropiere. Identificaţi ţinta, ce se află în faţă, în lateral şi în spatele ei. Reţineţi că orice glonţ plecat din arma dumneavoastră se opreşte undeva. Asiguraţi-vă că în spatele ţintei nu se află obstacole ce pot favoriza ricoşeul.
5. Nu folosiţi arme într-un interval mai mic de opt ore după ce aţi consumat băuturi alcoolice, medicamente sau substanţe halucinogene. Acestea pot să afecteze judecata sau abilitatea de a mânui o arma în siguranţă, reduc capacitatea de atenţie şi limitează funcţiile motrice.
6. Asiguraţi arma atunci când nu sunteţi în situaţia folosirii acesteia. Cu o armă în stare de funcţionare, nu se produce un foc de armă involuntar decât în urma unei erori umane.