Тир Динамо

11141724_1102499423094110_2869602333694630449_n

На полигоне «Динамо» можете стрелять с летальным и нелетальным оружием, со спортивного оружия, а также для удовольствия при поддержке лучших тренеров и полной инфраструктуры, которая включает огневые расстояние 10, 25, 50 метров, и магазин оружия на территории стрельбища.

Предлагаемые услуги:

 • Стрельбище 10 метров, пневматика ;
 • Стрельбище 25 метров;
 • Стрельбище 50, 100 метров;
 • Стрельбище для лука;
 • Гостиничные услуги на територии стрельбища;
 • Услуги ремонта и профилактики оружия, оружейная мастерская;
 • Услуги по коректировки оптики и прицелов;
 • Услуги центра подготовки по обращению с оружием;
 • Магазин оружия и боеприпасов.
 • График теоретических и практических курсов для подготовки по обращению с оружием.

  В соответствии с Законом №. 130 08.07.2012 «О режиме оружия и боеприпасов предназначеных для гражданских лиц», Постановление Правительства №. 293 23.04.2014, Министерство образования № 1263 с 12/19/2014 организует теоретические и практические курсы, для владения огнестрельным оружием на территории Учебного Центра Полигон «Динамо» МВД, расположенный на ул. 30 Димо, мун. Кишинэу.

  Курсы длятся (2) дня:
  Группа 1: понедельник-вторник
  Группа 2: Среда-четверг

  Для регистрации необходимо представить следующие документы:
  Копия удостоверения
  Справка от нарколога
  Справка от психиатра
  Стоимость Курсов 760 леев (оплачивается на месте).

  ГРУППА I
  понедельник
  8.00-10.00 — регистрация
  10.00-16.30 — занятия (теория)
  вторник
  09.00-16.00 — занятия (практика и экзамен).

  ГРУППА II
  среда
  8.00-10.00 — регистрация
  10.00-16.30 — занятия (теория)
  четверг
  09.00-16.00 — занятия (практика и экзамен).


  Контактные телефоны: 022-44-70-92, 022-49-78-01.

  Întrebări frecvente

  • Care sunt actele necesare pentru obținerea portului de arma?

   Pentru permisul de port-armă aveţi nevoie de următoarele acte: 1. Certificatul privind susţinerea cursurilor de tir 2. Certificat privind concluzia comisiei psihiatrice; 3. Certificat privind concluzia comisiei narcologice; 4. Bon de achitare a taxei; 5. încheierea de verificare a condiţiilor de păstrare, caracteristica; 6. Xerocopia buletinului de identitate şi suplimentului. 7. 3 foto 3/4cm.

  • Cum se restabilește permisul port armă?

   Potrivit Legii Nr. 130 din 08.07.2012, privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, in conţinutul articolului 40, preschimbarea permiselor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor, este descris detaliat ce paşi trebuie să urmaţi pentru a restabili permisul.

  • Actele necesare pentru obţinerea permisului de procurare a unei arme de foc?

   1) cerere-tip; 2) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 3) certificat medical eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (concluzie narcologică şi psihiatrică) pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii letale; 4) certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi în copie; 5) aviz despre starea psihologică din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme de foc şi muniţii aferente, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog; 6) 1 fotografie color 3х4 cm; 7) dovada achitării tarifelor prevăzute la anexa nr.2 din Legea nr.130/2012; 8) carnet de vînător, în original şi în copie, eliberat de o organizaţie vînătorească legal constituită din Republica Moldova, pentru arme de vînătoare, după caz; 9) legitimaţie de antrenor de tir ori biatlon, sau legitimaţie de membru al unei federaţii, asociaţii sau al unui club sportiv de tir ori biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir din categoria celor lungi, după caz; 10) avizul cu privire la condiţiile de păstrare şi de asigurare a siguranţei armei şi muniţiei la domiciliu, întocmit de către reprezentanţii organului de poliţie sau, după caz, ai asociaţiei, federaţiei sau clubului sportiv din care face parte; 11) copia autentificată a deciziei definitive, emisă de organul de drept competent, din care să rezulte că solicitantul nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a), b), e)-g) (pentru persoanele care au fost condamnate), după caz.

  • În vederea conformării cerinţelor stabilite de Legea nr. 130 din 08.06.2012 precum şi obţinerea permisului de armă de tip nou?

   Pentru obţinerea permiselor de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării, persoanele fizice vor depune la organul de poliţie următoarele acte: 1) cerere-tip; 2) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 3) certificat medical eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (concluzie narcologică şi psihiatrică) pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii letale; 4) permisul de armă; 5) dovada achitării tarifelor prevăzute la anexa nr. 2 la Lege Legea nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă; 6) avizul privind condiţiile de păstrare şi de asigurare a siguranţei armei şi muniţiei la domiciliu, întocmit de către reprezentanţii organului de poliţie sau, după caz, ai asociaţiei, federaţiei sau clubului sportiv din care face parte.

  Programul poligonului

  • Luni - Vineri 9:00 - 16:00
  • Sâmbăta 9:00 - 12:00
  • Duminica închis

  Спонсоры / Наши партнеры