Poligon Dinamo

11141724_1102499423094110_2869602333694630449_n

Pe poligonul de tir „Dinamo” puteți efectua trageri cu arme letale și neletale, cu arme de tir sportiv, precum și trageri de agrement având ca suport cei mai buni antrenori și o infrastructură care cuprinde distanțe de tragere de 10, 25, 50 metri precum și un magazin de arme chiar pe teritoriul poligonului.

Serviciile și produsele oferite:

 • Poligon de tir 10 metri aer comprimat;
 • Poligon de tir 25 metri glonț;
 • Poligon de tir 50, 100 metri glonț;
 • Poligon de tir cu arcul;
 • Cazare hotel incinta poligon de tir;
 • Servicii armurier pentru reparație și întreținere arme;
 • Servicii de examinare și de reglare arme;
 • Cursurile centrului pregătire de foc;
 • Magazin de arme și cartușe.
 • Orarul cursurilor de pregătire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc.

  În conformitate cu prevederile Legii RM nr. 130 din 08.07.2012 „Cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă”, a Hotărîrii Guvernului RM nr. 293 din 23.04.2014, ordinului Ministerului Educaţiei nr. 1263 din 19.12.2014 se organizează cursurile de pregătire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, pe teritoriul Centrului Pregătire de Foc al Clubului Sportiv Central „Dinamo” al MAI, situat pe str. Nicolae Dimo 30, mun. Chișinău.

  Cursurile durează 2 (două) zile:
  grupa 1: luni-marți
  grupa 2: miercuri-joi

  La înregistrare este necesar de prezentat următoarele acte:
  copia buletinului de identitate
  copia certificatului de la medicul narcolog
  copia certificatului de la medicul psihiatru
  prețul cursurilor 760 lei ( se achită pe loc).

  GRUPA I
  Luni
  8.00-10.00 – înregistrarea
  10.00-16.30 – lecții (teoria)
  Marți
  09.00-16.00 – lecții (practica și examenul).

  GRUPA II
  Miercuri
  8.00-10.00 – înregistrarea
  10.00-16.30 – lecții (teoria)
  Joi
  09.00-16.00 – lecții (practica și examenul).

  Telefoane de contact: 022-44-70-92, 022-49-78-01.

  Întrebări frecvente

  • Care sunt actele necesare pentru obținerea portului de arma?

   Pentru permisul de port-armă aveţi nevoie de următoarele acte: 1. Certificatul privind susţinerea cursurilor de tir 2. Certificat privind concluzia comisiei psihiatrice; 3. Certificat privind concluzia comisiei narcologice; 4. Bon de achitare a taxei; 5. încheierea de verificare a condiţiilor de păstrare, caracteristica; 6. Xerocopia buletinului de identitate şi suplimentului. 7. 3 foto 3/4cm.

  • Cum se restabilește permisul port armă?

   Potrivit Legii Nr. 130 din 08.07.2012, privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă, in conţinutul articolului 40, preschimbarea permiselor pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor, este descris detaliat ce paşi trebuie să urmaţi pentru a restabili permisul.

  • Actele necesare pentru obţinerea permisului de procurare a unei arme de foc?

   1) cerere-tip; 2) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 3) certificat medical eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (concluzie narcologică şi psihiatrică) pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii letale; 4) certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi în copie; 5) aviz despre starea psihologică din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme de foc şi muniţii aferente, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog; 6) 1 fotografie color 3х4 cm; 7) dovada achitării tarifelor prevăzute la anexa nr.2 din Legea nr.130/2012; 8) carnet de vînător, în original şi în copie, eliberat de o organizaţie vînătorească legal constituită din Republica Moldova, pentru arme de vînătoare, după caz; 9) legitimaţie de antrenor de tir ori biatlon, sau legitimaţie de membru al unei federaţii, asociaţii sau al unui club sportiv de tir ori biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir din categoria celor lungi, după caz; 10) avizul cu privire la condiţiile de păstrare şi de asigurare a siguranţei armei şi muniţiei la domiciliu, întocmit de către reprezentanţii organului de poliţie sau, după caz, ai asociaţiei, federaţiei sau clubului sportiv din care face parte; 11) copia autentificată a deciziei definitive, emisă de organul de drept competent, din care să rezulte că solicitantul nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a), b), e)-g) (pentru persoanele care au fost condamnate), după caz.

  • În vederea conformării cerinţelor stabilite de Legea nr. 130 din 08.06.2012 precum şi obţinerea permisului de armă de tip nou?

   Pentru obţinerea permiselor de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării, persoanele fizice vor depune la organul de poliţie următoarele acte: 1) cerere-tip; 2) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 3) certificat medical eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical (concluzie narcologică şi psihiatrică) pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii letale; 4) permisul de armă; 5) dovada achitării tarifelor prevăzute la anexa nr. 2 la Lege Legea nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă; 6) avizul privind condiţiile de păstrare şi de asigurare a siguranţei armei şi muniţiei la domiciliu, întocmit de către reprezentanţii organului de poliţie sau, după caz, ai asociaţiei, federaţiei sau clubului sportiv din care face parte.

  Programul poligonului

  • Luni - Vineri 9:00 - 16:00
  • Sâmbăta 9:00 - 12:00
  • Duminica închis

  Sponsorii / Partenerii nostri