ANUNT!!! Adunarea Generală a Federației de Tir din Republica Moldova 2021

Prin prezenta vă informăm că A.O. Federația de Tir din Republica Moldova în baza Deciziei Biroului Federal al FTRM din 28 octombrie 2021 va desfășura Adunarea Generală.

Adunarea Generală a Federației de Tir din Republica Moldova va avea loc:

Data: 17 decembrie;
Adresa, locația: Casa Olimpică, str. Pușkin 11 mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova;
Ora: 17:00.

Se aduce la cunoștință, Ordinea de zi:

  • Reorganizarea Federației de Tir din Republica Moldova: excluderea și includerea membrilor federației – în conformitate cu legislația;
  • Schimbarea denumirii Federației și adresei juridice;
  • Alegerea organelor de conducere și control a Federației de Tir din R. Moldova;
  • Aprobarea Statutului Federației în redacție nouă;
  • Prezentarea raportului de activitate a federației;
  • Mandatarea persoanei responsabile la Agenția Servicii Publice precum și alte autorități în vederea perfectării demersurilor de înregistrare statut, modificări, denumire.

Președinte FTRM Arcadie BOSTAN

Biroul Federal

Atașat:

ANUNT AG 17 dec 2021

Hotarare Birou Federal AG 17 dec 2021